Informació general.

María Clara Lidon Cequier, en representació de Lavanda Experience, amb domicili social en c/ Toledo, 63, CP: 08195, Sant Cugat del Valls, Barcelona, amb telèfons de contacte, Telf: 618 376 152, amb NIF: 53290565-W, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, epígraf número 861, secció IAE 2, amb adreça de correu electrònic info@lavandaexperience.com.

Actualment aquesta Empresa es troba operant a través de la xarxa sota el següent nom de domini: www.lavandaexperience.com

Aquest domini és propietat exclusiva de Maria Clara Lidon Cequier.

Objecte.

Botiga virtual de venda de productes elaborats a partir de flor seca de lavanda o altres plantes. La utilització d'aquest Lloc web atribueix al navegant la condició d'Usuari del lloc, la qual cosa implica l'adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi a aquest. Per això, Lavanda Experience recomana a l'Usuari llegir les mateixes atentament, així com les condicions generals de contractació si escau, cada vegada que accedeixi al Lloc web.

Lavanda Experience podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per a utilitzar els mateixos.

Del Lloc web i Responsabilitat del Prestador.

Lavanda Experience s'eximeix de qualsevol mena de Responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, www.lavandaexperience.com, o qualssevol altres dependents d'aquest, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a l'organització. Aquest Lloc web pretén reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. No obstant això, algunes dades o informacions continguts en les pàgines poden haver estat creats o estructurats en arxius o formats no exempts d'errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput temporalment o es vegi afectat de qualsevol altra forma per tals problemes tècnics. Lavanda Experience no assumeix cap responsabilitat respecte d'aquestes fallades o errors tècnics que es presentin resultat de la consulta de les pàgines de www.lavandaexperience.com o d'aquelles altres externes objecte de reexpedició de la pàgina principal.

Qualsevol informació anunciada per Lavanda Experience en el seu lloc web, haurà de ser en tot cas confirmada davant la pròpia Lavanda Experience mitjançant qualsevol de les maneres de contacte, a fi de garantir en tot cas la major certesa de la veracitat de tot els exposat en el site. El present lloc web disposa d'un procés online de compra-venda de productes, que es regirà en tot cas pel que es disposa en les condicions generals de contractació exposades en el lloc web. En cas que es plantegés algun incident en el procés de contractació haurà de seguir el procediment indicat en les condicions de contractació.

En qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a l'Usuari, Lavanda Experience, podrà dur a terme la suspensió temporal de serveis en la seva pàgina Web per problemes tècnics o causes de força major.

Propietat Intel·lectual.

El contingut del Lloc web és una obra original i protegida pel Dret de Propietat Intel·lectual amb tots els drets reservats per a Lavanda Experience, no permetent-se la reproducció ni transmissió en cap forma, ni per cap mitjà de part o de tot el contingut del material d'aquest Lloc web, incloent sense ser limitatiu, text, gràfics, codi de disseny, sense prèvia autorització de l'autor. En cap moment podrà ser objecte de còpia, modificació o descompilación del codi font mitjançant enginyeria inversa o qualsevol altra tècnica a aquest efecte.

Tots els logotips i marques de Lavanda Experience es troben registrats com a marques en els registres públics corresponents comptant d'aquesta manera amb el benefici de la fe pública registral davant qualsevol mena de controvèrsia en aquest sentit.

Els logotips aliens a Lavanda Experience que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent en tot cas ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguessin donar-se respecte a ells. La col·locació dels mateixos en el lloc web de Botiga Ètica, S.L, ha estat en tot cas, prèvia comunicació i acceptació per part d'aquests.

El disseny del Lloc web és propietat de Lavanda Experience des de la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, per tant, serà necessària l'autorització expressa i per escrit de Lavanda Experience per a la seva reproducció parcial o total, així com per a l'explotació, distribució i comercialització en general.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Continguts d'aquest Lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@lavandaexperience.com.

Llei Aplicable i Jurisdicció.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al Lloc web de www.lavandaexperience.com o qualsevol dels quals d'ell depengui, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús de de el present lloc web, els Jutjats i Tribunals d'Alacant Capital (Espanya) i en el seu cas, els Tribunals Arbitrals de consum o semblants als que es troba adherida Mercedes Cequier Alonso. en el moment de produir-se la controvèrsia. Per a presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l'adreça: info@lavandaexperience.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Maria Clara Lidon Cequier, amb domicili social en c/Toledo, 63, 08195, Sant Cugat del Valls, Barcelona, amb telèfon de contacte, 618 376 152, amb NIF: 53290565-W, en compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, LOPD 2018, informa que es compromet amb el respecte a les dades de caràcter personal i intimitat de l'usuari. El tractament de dades de caràcter personal serà recollit en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és Lavanda Experience , degudament inscrit davant l'AEPD.

Recol·lecció de la informació

Recollim informació sobre vostè quan es registra en www.lavandaexperience.com, ingressa al seu compte, realitza una compra, participa en un concurs i/o quan tanca la seva sessió. La informació recol·lectada inclou el seu nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon i/o de targeta de crèdit.

A més, rebem i registrem automàticament informació sobre la seva computadora i el seu navegador, incloent la seva adreça IP, programa i atributs de maquinari, i la pàgina que va sol·licitar.

Ús de la informació

Qualsevol informació que recol·lectem sobre vostè pot ser utilitzada per a:

Personalitzar la seva experiència i respondre a les seves necessitats individuals

Proporcionar contingut publicitari personalitzat, encara que rarament ho fem.

Millorar el nostre lloc web

Millorar el servei al consumidor i les seves necessitats de suport

Contactar-lo per correu electrònic

Administrar un concurs, promoció o enquesta

Privacitat del comerç electrònic

Nosaltres som els únics propietaris de la informació recol·lectada en aquest lloc. La seva informació d'identificació personal no serà venuda, intercanviada, transferida ni proporcionada a cap empresa de tercers per cap raó, sense el seu consentiment, tret que sigui necessari per a complir amb una sol·licitud i/o transacció, per exemple, per a enviar una comanda.

Divulgació a tercers

Nosaltres no venem, intercanviem, ni transferim de cap altra manera a tercers externs la seva informació d'identificació personal. Això no inclou tercers de confiança, en aquest cas empreses de transport que ens permeten gestionar l'enviament de les seves comandes, sempre que les parts acceptin mantenir aquesta informació confidencial.

Creiem que és necessari compartir informació per a investigar, prevenir o prendre mesures respecte a activitats il·legals, sospites de frau, situacions que impliquin amenaces potencials a la seguretat física de qualsevol persona, violacions dels nostres termes d'ús, o que d'una altra manera sigui requerit per la llei.

La informació no privada tampoc és proveïda a tercers per a usos de màrqueting, publicitat o altres.

Protecció de la informació

Implementem diferents mesures de seguretat per a mantenir la seguretat de la seva informació personal. Utilitzem encriptació d'avançada per a protegir informació confidencial transmesa en línia. Només els empleats que necessiten fer una tasca específica (per exemple, la facturació o atenció al client) tenen accés a la informació d'identificació personal. Les computadores/servidors usats per a emmagatzemar la informació d'identificació personal estan guardats en un entorn segur.

¿Usem cookies?

Sí. Les nostres cookies milloren l'accés al nostre lloc i identifiquen als visitants freqüents. El que és més, les nostres cookies milloren l'experiència de l'usuari fent un seguiment dels seus interessos. No obstant això, aquest ús de cookies no està relacionat de cap manera a qualsevol informació d'identificació personal en el nostre lloc.

Donar-se de baixa

Utilitzem l'adreça de correu electrònic que vostè va proporcionar per a enviar-li informació i actualitzacions relacionades amb la seva comanda, molt eventualment notícies ocasionals de l'empresa o informació de productes relacionats, etc. Si en algun moment vostè volgués donar-se de baixa per a no rebre més correus electrònics futurs, incloem instruccions detallades per a finalitzar la subscripció al peu de cada correu.

Consentiment

En utilitzar el nostre lloc, vostè brinda el seu consentiment a la nostra política de privacitat.

Ús de Cookies i del fitxer d'activitat.

Lavanda Experience, per compte d'aquesta o d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web site. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor Web per a registrar les activitats de l'usuari en el LLOC WEB.

Les cookies utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí les dades personals de l'usuari. Quan l'usuari permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les cookies, per a això haurà de consultar les instruccions d'ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor del lloc web, o del tercer que actuï en el seu nom, reconegui el navegador de l'ordinador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S'utilitzen també per a mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a utilitzar el Web site del lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o login.

D'igual manera, els servidors Web del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis Web, etc. En tot cas aquest fitxer és sotmès a processos de dissociació que impedeix la identificació de la màquina dels usuaris.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

En compliment del que es disposa en el Reial decret 1906/99 de disset de desembre, per la qual es regula la contractació electrònica amb condicions generals, i de la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista (Llei 7/1996 de 15 de Gener, modificada per la Llei 47/2002 de 19 de Desembre) en l'aplicable al que es disposa sobre les vendes a distància en els articles 38 i següents, Lavanda Experience informa:

El present document suposa la regulació general dels serveis prestats per Lavanda Experience a través del site, constituint el marc jurídic que desenvolupa la present relació contractual de compra-venda.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que es disposa a la Llei 7/1988, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, modificat per la Llei 39/2002, de 28 d'octubre, de transposició a l'ordenament jurídic espanyol de diverses directives comunitàries en matèria de protecció dels interessos dels consumidors i usuaris que incorpora les modificacions introduïdes per la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, i Incorpora les modificacions introduïdes per la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum ,al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, modificada per la llei 47/2002 per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de contractes a distància, i per a l'adaptació de la Llei a diverses Directives comunitàries i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la LOPD 2018 de Caràcter Personal.

Els serveis oferts per Lavanda Experience podran ser contractats per qualssevol usuaris que compleixin amb els requisits establerts en les presents CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ i AVÍS LEGAL disponibles en tot moment en el Web Site de Lavanda Experience.

OBJECTE DEL CONTRACTE.

El contracte té per objecte regular les condicions generals de servei ofert per Lavanda Experience:

Els serveis que Lavanda Experience presta actualment i que són objecte d'aquest contracte, són de Botiga virtual de venda de productes elaborats a partir de flors seques de lavanda o altres plantes.

L'accés a la informació és completament gratuït, mentre que el servei de compra de productes és onerós, especificant-se en tot moment els preus actuals del producte, els preus de ports, i els càrrecs per impostos.

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS.

Maria Clara Lidon Cequier - Lavanda Experience, amb domicili social en C/Toledo, 63, CP: 08195, Sant Cugat del valls, Barcelona, amb telèfon de contacte, 618 376 152, amb NIF: 53290565-W, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, amb l'epígraf número 861, secció IAE 2, amb adreça de correu electrònic info@lavandaexperience.com.

I, d'una altra part, pel CLIENT, les dades introduïdes del qual per a realitzar la compra o per a realitzar algun suggeriment, a través del formulari establert a aquest efecte, són els que han estat consignats per ell mateix. Totes les dades incloses en ell han estat introduïts directament pel client, per la qual cosa la responsabilitat sobre l'autenticitat dels mateixos correspon, directa i exclusivament al CLIENT.

OBLIGACIONS RELATIVES Al PROCEDIMENT DE COMPRA.

El CLIENT és l'únic responsable de la veracitat de les dades introduïdes per ell mateix en el procediment de compra, i accepta l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i complets. Si el CLIENT incompleix aquesta obligació, quedarà sota la seva responsabilitat el respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a Lavanda Experience o a un tercer.

CONDICIONS DEL SERVEI

Les condicions comercials d'aquest servei i les ofertes que eventualment puguin dur-se a terme per Lavanda Experience sempre apareixen en l'esmentada pàgina web pel que poden ser consultades, arxivades o impreses.

Lavanda Experience es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals de Contractació així com qualssevol altre document exposat en el Web site.

RESPONSABILITATS.

Lavanda Experience no serà responsable dels retards o fallades que es produïssin en l'accés, funcionament i operativitat de la Web, o en els seus serveis i/o continguts, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament d'aquesta, quan tinguessin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major, o d'urgència extrema, com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades i en tot cas quan l'error hagués estat produït per un tercer aliè a l'Organització empresarial de Lavanda Experience.

Lavanda Experience es fa responsable de la fiabilitat, veracitat i exactitud dels continguts, dades o informacions respecte als productes oferts en el seu lloc web, tret que aquestes haguessin estat modificades per terceres parts, alienes o no a l'organització, sense autorització expressa per part de l'empresa.

En cas que en els llocs web propietat de Lavanda Experience puguin albergar bàners que permetin a l'usuari l'accés a pàgines Web o enllacis propietat de tercers. En tal cas Lavanda Experience no es fa responsable dels continguts que en ella poguessin trobar-se allotjats i procedint a retirar-los en el cas que algun usuari li comuniqui algun tipus de contingut il·lícit, una vegada l'empresa l'hagi comprovat.

El CLIENT es compromet a complir amb el que s'estableix en l'AVÍS LEGAL i amb les CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ publicades per Lavanda Experience en el seu Web site en el moment de la compra del producte

PROCEDIMENT DE COMPRA.

Al dia d'Avui el procediment de contractació del servei es duu a terme a través del lloc web de www.lavandaexperience.com és dut a terme completament de manera electrònica, sent necessari per a iniciar-lo trobar-se registrat com a usuari del lloc web. Els passos per a dur a terme la contractació són els següents:

SELECCIÓ DEL PRODUCTE:

N'hi ha prou amb prémer sobre el producte sol·licitat per a obtenir la fitxa detallada d'aquest, en la qual es mostra la marca, les característiques pròpies, el preu, els impostos i les possibles promocions, ofertes o regals que pugui portar amb si.

Si es desitja que el producte en qüestió sigui afegit a la "Cistella de la Compra", n'hi ha prou que es premi sobre la icona de "carret de la compra" apareixent una pàgina amb aquells productes ja afegits a la cistella de la compra, on es donarà l'opció a l'usuari per a continuar comprant, actualitzar, o finalitzar la comanda. Si desitja eliminar-les marqui l'opció Llevar o estableixi les seves unitats a 0 i faci clic a Actualitzar". Sobre aquesta pantalla es punxarà sobre finalitzar comanda i automàticament es passarà a la fase de contractació pròpiament dita.

CISTELLA DE LA COMPRA:

En la segona fase del procediment, apareixeran reflectits tots i cadascun dels productes seleccionats pel client al llarg de la navegació pel lloc web.

Una vegada el client accedeix e aquest lloc web pot continuar comprant pel lloc web o si escau Continuar amb el Procediment de Contractació del Producte seleccionat, seleccionant "Finalitzar comanda"

INTRODUCCIÓ DE DADES O FASE DE REGISTRE

En tercer lloc, una vegada seleccionat premut el botó de "Finalitzar comanda" es passa a la fase d'Identificació del client. En aquest punt existeixen dues maneres de dur-lo a terme. En primer lloc el Registre de nou Usuari, i en segon lloc l'ingrés mitjançant Usuari i Contrasenya d'Usuari Registrat.

En cas de Registrar-se com a nou usuari se sol·licitaran les següents dades personals:

Nom

Cognoms

NIF

Adreça

Població

Codi Postal

Provincia

País

Telèfon

e-mail

Empresa

Clau

En aquesta fase és estrictament obligatòria la lectura i acceptació expressa de les presents condicions generals de contractació i de la Política de Privacitat de Dades. En tal cas serà necessari seleccionar la casella disposada a aquest efecte per a poder accedir al Procés de Contractació pròpiament dit.

RESUM DE COMPRA.

En aquest pas es mostren les següents dades:

Dades de Facturació: Dades de Contacte sobre els quals es durà a terme la Factura corresponent.

Dades d'Enviament de la Compra: Dades on el client ha decidit enviar la mercaderia. (En cas de no indicar-se el contrari per part del client, les dades de Facturació i d'Enviament seran per defecte els mateixos).

Observacions personals del client: Apartat en el qual el client exposa alguna indicació, observació o recomanació al Responsable del lloc web.

Desglossament dels Productes seleccionats, concretant Tipus, Preu, Impostos, descomptes. En aquesta fase és estrictament obligatòria la lectura i acceptació expressa de les presents condicions generals de contractació i de la Política de Privacitat de Dades. En tal cas serà necessari seleccionar la casella disposada a aquest efecte per a poder accedir al Procés de Contractació pròpiament dit.

El procés acaba prement sobre l'opció "Finalitzar Demanat"

ENVIAMENT DE CONFIRMACIÓ VIA MAIL

Una vegada premut el botó de finalitzar el procediment de Contractació, automàticament el Client rebrà un correu electrònic a l'adreça que proporciono en la fase de Registre en el qual es mostrarà tota la informació relativa a la seva compra. Concretament es remetrà un correu electrònic amb la mateixa informació mostrada en la pantalla prèvia, del pas 6.4. El correu electrònic serà remès en el termini màxim de 24 hores segons estableix la Llei. No obstant això i tractant-se d'un element tècnic i automàtic, poden arribar a produir-se errors que quedin fora del control del Responsable del lloc web, per la qual cosa es prega que en cas de no rebre aquest correu electrònic de part de l'empresa es posi en coneixement de l'empresa.

ENVIAMENT DEL PRODUCTE

Totes les comandes confirmades abans de les 13,00 hores es tramiten en les 24 hores següents, per a procedir a continuació al seu enviament, per al seu lliurament entre les 24 i 72 hores següents a través d'agència de transport MRW. Les comandes rebudes després de les 14.00 h. del divendres, seran enviats el dilluns següent a primera hora. Si per qualsevol causa hi hagués un retard en l'enviament ens posaríem en contacte i comunicaríem el termini de lliurament estimat. Per a aquells enviaments fora de la península el termini de lliurament és superior.

En qualsevol cas, qualsevol compra pagada mitjançant targeta de crèdit, serà realitzada a través de de la passarel·la de pagaments sota servidor segur de l'entitat Banc Santander, això significa que les dades facilitades viatgen de forma xifrada i segura. En cap moment Lavanda Experience té accés a les seves dades de targeta.

GARANTIA I RECLAMACIONS

Tots els productes oferts a través del lloc web són originals de Lavanda Experience. En el cas d'un problema o un mal estat del producte rebut causat per culpa de Lavanda Experience, preguem que es posin en contacte a través d'info@lavandaexperience.com o del telèfon 618 376 152, per a trobar una possible solució.

Les reclamacions s'han de realitzar a la recepció del producte.

Amb caràcter general s'entendrà realitzada el lliurament del producte en el moment que aparegui en l'albarà de lliurament del producte.

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb el seu producte, disposa d'un termini de 7 dies, a comptar des de la data de lliurament del producte per a retornar-lo. En aquest cas les despeses d'enviament i recollida correran per compte del client. Abans de realitzar aquesta devolució el client haurà de posar-se en contacte amb l'empresa en el termini indicat a través d'e-mail, telèfon moment en el qual se li indiqués el procés de devolució. Qualsevol devolució sense aquesta prèvia comunicació no serà recepcionada per l'empresa. Per a poder admetre la devolució haurà d'estar tant el producte com el seu embalatge en perfectes condicions, sense ralladuras ni embalatge trencat o deteriorat i incloent tota la documentació que acompanyi al producte així com els seus accessoris. El client haurà de realitzar un correcte empaquetat que asseguri el seu transport sense danys. Una vegada rebut i comprovat pel nostre personal que el producte està en el mateix estat en què va ser enviat, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament utilitzada pel client.

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o per a realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva compra, el CLIENT té a la seva disposició les següents direccions (OBLIGATORI CITA PRÈVIA PER A VISITES):

Lavanda Experience

c/ Toledo, 63

08195 Sant Cugat del Valles, Barcelona

info@lavandaexperience.com

VALIDESA DEL PROCEDIMENT DE COMPRA COM A PROVA D'ACCEPTACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

Totes dues parts declaren expressament que l'acceptació de l'oferta de servei de Lavanda Experience pel CLIENT es duu a terme a través del seguiment del procediment de compra descrit en l'apartat 6, PROCEDIMENT DE COMPRA.

El fet de seguir telemàticament tots els passos descrits en el punt 6 per al procés de compra dels productes i complements pel CLIENT, suposa l'acceptació integra i expressa de les presents condicions generals de contractació, entesa suficient per a contractar. El contracte quedarà perfeccionat des de la data en què el CLIENT manifesti la seva conformitat amb les condicions de contractació publicades en el moment de realitzar la compra, havent de seleccionar de manera expressa l'acceptació d'aquestes.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al Lloc web de www.lavandaexperience.com o qualsevol dels quals d'ell depengui, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús de de el present lloc web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya) i en el seu cas, els Tribunals Arbitrals als quals es troba adherida Lavanda Experience en el moment de produir-se la controvèrsia. Per a presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l'adreça info@lavandaexperience.com

Panel Tool

Si No

Editor de tema en viu

Netejar

Aquelles imatges de la carpeta YOURTHEME / assets / img / models /

  • Adjunt
  • Posició
  • Repeteix
Netejar
Netejar

Aquelles imatges de la carpeta YOURTHEME / assets / img / models /

  • Adjunt
  • Posició
  • Repeteix
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar

Aquelles imatges de la carpeta YOURTHEME / assets / img / models /

  • Adjunt
  • Posició
  • Repeteix
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar
Netejar

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password